Categorieën
Blog

Statistieken, cookies en privacy

De cookiewetgeving. Voor mensen die hun privacy waarderen wellicht een godsgeschenk, maar bij website-eigenaren nog wel eens een heikel punt.

Goed, dat er een einde gemaakt werd aan het ongebreideld graaien in bezoekersdata door onbekende commerciële partijen, omdat je er nu eenmaal voor gekozen hebt om geld te verdienen met wat banners, alla. Maar dat je zelf niet eens meer mag kijken hoeveel mensen jouw eigen website bezoeken en hoe ze dat doen, dat gaat wel een beetje ver.
Moet je in het geval van bezoekstatistieken nu écht om toestemming vragen? Zelf wordt je ook gek van alle balkjes en pop-ups waarin toestemming gevraagd wordt om cookies te mogen zetten, dus wil je dat jouw bezoekers ook aandoen?

Minister Kamp zag dat ook in en dus kondigde hij aan dat er een uitzondering gemaakt gaat worden voor het plaatsen van cookies die bedoeld zijn om bezoekersstatistieken bij te houden, mits het “specifiek gaat om first party analytische cookies die website-aanbieders plaatsen om anoniem gemaakte gegevens te verzamelen over bezoekers van hun eigen website” en “dat die gegevens niet gedeeld mogen worden met anderen”.

Mocht je nu denken dat de weg vrij is om je Google Analytics code weer in je website te zetten, dan heb je het echter mis. Het is inderdaad zo dat jouw website degene is die het cookie zet, waarbij aan de voorwaarde is voldaan dat het een first party cookie is. Je kunt Google Analytics ook zo instellen dat de gegevens anoniem verzameld worden, dus aan “anoniem gemaakte gegevens” voldoe je ook.
Google stelt in haar voorwaarden echter dat ze jouw statistiekgegevens mogen gebruiken om hun diensten te optimaliseren. Je voldoet daarmee dus niet aan de voorwaarde “de gegevens mogen niet gedeeld worden met anderen”, je deelt ze immers met Google. Een Google Analytics cookie mag dus niet geplaatst worden als je bezoekers niet expliciet toestemming hebben gegeven om dat te doen.

Nu kun je eindeloze discussies gaan voeren over het nut van een cookiewet en of jouw gegevens nu daadwerkelijk misbruikt gaan worden en of je, als het puntje bij paaltje komt, daadwerkelijk veroordeeld zal worden voor het plaatsen van een Google Analytics cookie. Mijns inziens is dat een zinloze discussie. De wet is er nu eenmaal en waarom zou je risico lopen als er goede alternatieven zijn en professionals om die alternatieven te implementeren?

En als je tot het oordeel komt dat het statistiekenpakket niet die gegevens levert die je wil hebben moet je je afvragen of je überhaupt wel mag weten wat je wil weten.